Тел. +38 (044) 221-23-63

Кадрове діловодство

Кадрове діловодство насамперед має на меті структурувати інформацію про наявність та рух персоналу. Це дозволяє навести порядок у внутрішніх процесах організації, таких як: прийом чи звільнення з роботи, перехід на іншу посаду, підвищення або скорочення працівників, надання відпустки, оформлення лікарняних, підвищення ставок, зміна умов праці. Також компетенцією спеціаліста з кадрових питань є: ведення особових справ працівників, надання довідок з місця роботи, в тому числі, для підтвердження стажу працівника та оформлення всіх необхідних документів до пенсійного фонду; оформлення відряджень та ведення журналу відряджень, фіксація відпрацьованого часу працівниками, тощо.

Підставою для нарахування заробітної плати, відпускних, премій, матеріальної допомоги, декретних та інших виплат також є кадрова документація. Для цього на підприємстві ведеться табель обліку робочого часу, розраховуються періоди для надання відпусток і страховий стаж для оплати лікарняного, видаються накази на преміювання чи накладення штрафних санкцій, складаються акти про прогули чи неналежне виконання посадових обов’язків і т.д. Ці документи обов'язково зберігаються на підприємстві відповідно до встановлених термінів.

Трудове законодавство містить багато прихованих та спірних моментів і їх незнання може викликати небажані результати. Наприклад, якщо ваш працівник перебуває на посаді, якої немає в переліку Класифікатора професій, то у нього можуть виникнути проблеми з оформленням пенсії. А якщо працівника неправильно звільнять чи скоротять, то в цьому випадку проблеми виникнуть у роботодавця.

З 1 січня 2015 року набув чинності Закон України від 28.12.2014 № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», який посилив відповідальність роботодавця за порушення законодавства про працю. Так, у відповідності зі змінами до Кодексу законів про працюУкраїнизапроваджуєтьсяфінансовавідповідальністьроботодавців у виглядіштрафів за порушеннявимогтрудовогозаконодавства. Зокрема, це робота працівників і виплатаїмзаробітної плати без належногооформленнятрудовихвідносин, недотриманнямінімальнихдержавнихгарантій у сфері оплати праці, порушеннястроківвиплатизаробітної плати та іншихвиплат, та порушень. Залежновідпорушення, розміри таких штрафівскладаютьвідоднієїмінімальноїзаробітної плати (на даний час – 1218 грн.) до тридцятимінімальнихзаробітних плат (36540 грн.)заоднепорушення.

Штрафибудутьнакладатисятериторіальними органами ДержавноїінспекціїУкраїни з питаньпраці в порядку, визначеномуКабінетомМіністрівУкраїни.

Спеціалісти Компанії «Інформ Актив» володіють всіма необхідними навичками і знаннями з питань кадрового діловодства і будуть завжди раді Вам допомогти!