Тел. +38 (044) 221-23-63

Что понимает НКУ под понятиями займа и кредита, полученных от нерезидентов?

ВідповідьЗгідно з пп. 14.1.258 ПКУ «Фінансовий кредит — кошти, щонадаються банком-резидентом або нерезидентом, щокваліфікується як банківськаустановазгідноіззаконодавствомкраїниперебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, якімаютьзгідно з відповіднимзаконодавством статус небанківськихфінансовихустанов, а такожіноземною державою абойогоофіційними агентствами, міжнароднимифінансовимиорганізаціями та іншими кредиторами — нерезидентами юридичнійчифізичнійособі на визначений строк для цільовоговикористання та під процент».  

Згідно з пп. 14.1.267 ПКУ «Позика — грошовікошти, щонадаються резидентами, які є фінансовимиустановами, або нерезидентами, крімнерезидентів, якімаютьофшорний статус, позичальнику на визначений строк іззобов'язаннямїхповернення та сплатоюпроцентів за користування сумою позики».

Отже, як випливає з наведенихвизначень, і кредит, і позикуможнаотримувативід будь-якого нерезидента (за виняткомотриманняпозикивід офшорного нерезидента). Основнарізницяполягає в тому, щокредит отримують для цільовоговикористання, щодопозики таких вимог у ПКУ немає. Крім того, слідпам'ятати, щоотримання кредиту (позики) має бути пов'язане з госпдіяльністюпозичальника.

По матеріалам: www.sts.gov.ua