Тел. +38 (044) 221-23-63

Как оприходовать поступления наличности предпринимателям?

Лист НБУ від 16.04.2015 № 50-01015/25464

Нацбанк зазначив, що до підприємців, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637, не висуваються вимоги щодо оформлення касових операцій прибутковими та видатковими касовими ордерами.

При цьому відповідно до пунктів 177.10 та 178.6 Податкового кодексу України фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат. У ній здійснюються записи про отримані доходи на підставі первинних документів за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, та документально підтверджені витрати.

Відсутність запису в Книзі обліку доходів і витрат про отриману підприємцем готівку є порушенням норм з обігу готівки та її неоприбуткуванням.

Водночас Нацбанк зазначив, щонормативно-правові акти щодо проведення записів у Книзі обліку доходів і витрат та Методичні рекомендації щодо порядку проведення перевірок із питань дотримання суб’єктами господарювання касової дисципліни, повноти оприбуткування виручки від реалізації товарів (послуг), розробляє та супроводжує ДФС і надання роз’яснень із цих питань не належить до компетенції Нацбанку.

 

По матеріалам: «Головбух24»

_________________