Тел. +38 (044) 221-23-63

Можно ли вернуть остаток неиспользованного валютного аванса в гривне?

Відповідь: Питання видачі авансу в інвалюті врегульоване для працівників у бюджетній сфері — їх забезпечують в обов’язковому порядку валютою країни відрядження чи вільно конвертованою валютою (зазвичай — долар США та євро), а за наявності залишка — він повертається до каси підприємства в грошових одиницях, у яких було видано аванс (п. 5 Постанови № 98  та п. 17 р. ІІІ Інструкції № 59 ).

 

Утім Інструкція № 59 є обов'язковою для органів державної влади, підприємств, установ й організацій, які повністю чи частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, а інші підприємства й організації цей документ можуть використовувати як допоміжний (довідковий). Правила для бюджетників можна перейняти як повністю, так і частково під час розроблення власного положення про відрядження про це прямо кажуть і податківці в листах від 03.07.2013 р. № 6091/6/99-99-22-02-04-15/169 та від 19.12.2013 р. № 31-07230-16-10/36949.

Водночас Мінфін звертає увагу на те, що, керуючись нормою п. 17 Інструкції № 59, сума залишка інвалютного авансу повинна повертатися до каси в тій самій грошовій одиниці, у якій його було видано (див. листи від 08.01.2014 р. № 31-07250-06-29/19, від 21.05.2014 р. № 31-07250-06-29/12181). Тієї ж позиції дотримується й ДФС (підкатегорія 109.19 системи «ЗІР» ).

 

Трохи світла на цю ситуацію для госпрозрахункових підприємств проливає п. 8.4 Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених постановою НБУ від 30.05.2007 р. № 200. Ця норма, зокрема, говорить, що після відрядження залишок інвалютного авансу повертається й оприбутковується в касі підприємства, після чого зараховується на поточний інвалютний рахунок юрособи протягом 5-ти банківських днів. Про такий же порядок мовить і НБУ в листах від 24.10.2008 р. № 25-313/2313-14525 та від 21.05.2009 р. № 11-113/2098-9922.

Також зазначимо: якщо працівник у закордонному відрядженні отримував із корпоративної картки в банкоматі інвалюту, то таку валюту він і повинен повернути (за наявності залишка). Звертає на це увагу, зокрема, Мінфін у листі від 30.10.2008 р. № 31-26030-13-25/39646:

 «Оскільки <…> під час відрядження працівник за кордоном отримував готівку з корпоративної банківської платіжної картки через банкомат та проводив безготівкові розрахунки цією карткою у валюті країни відрядження (доларах США), то по закінченню відрядження частину невикористаної готівки (долари США) працівнику слід повернути в касу підприємства, як це і передбачено третім абзацом пункту 1.15 розділу II Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. № 59».

 

По матеріалам:  «ІНТЕРАКТИВНА БУХГАЛТЕРІЯ»