Тел. +38 (044) 221-23-63

Как определяются курсовые разницы в налоговом учете предприятия, начиная с августа 2014?

Для відповіді на це питання надаємо консультацію Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів:

Наказом Міністерства фінансів України від 14 липня 2014 року № 754 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», що набрав чинності 19 серпня 2014 року, внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року № 193 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів».

Зокрема, для платників податку на прибуток підприємств, які проводять розрахункові операції в іноземній валюті відповідно до пункту 153.1 статті 153 Податкового кодексу України, встановлено, що операції в інвалюті під час первісного визнання слід відображати у гривні шляхом перерахунку суми в інвалюті із застосуванням валютного курсу на початок дня дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат). При цьому операції з безготівкових розрахунків в інвалюті підприємство може відображати у гривні в сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогам податкового та митного законодавства в частині застосування валютного курсу.

За монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею (відповідно до облікової політики). Для визначення курсових різниць на дату балансу застосовується валютний курс на кінець дня дати балансу. При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції застосовується валютний курс на початок дня дати здійснення операції. Підприємство може здійснити перерахунок залишків на кінець дня за монетарними статтями в іноземній валюті, за якими протягом дня здійснювались господарські операції із застосуванням валютного курсу, встановленого на кінець цього дня.

Інформаційно-довідковий департамент

Міндоходів