Тел. +38 (044) 221-23-63

Имеет ли право плательщик налога на прибыль - предприятие в случае осуществления расходов за счет сумм полученной международной технической помощи (гранта), учесть такие расходы в составе расходов или амортизировать их?

Думка ДПС України

Відповідно до пп. 136.1.15 ПКУ для визначення об'єкта оподаткування не враховуються кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів.

Платники податку, дохід (прибуток) яких повністю та/або частково звільнено від оподаткуванням цим податком, ведуть окремий облік доходу (прибутку), який звільняється від оподаткування згідно з нормами ПКУ. При цьому:

  • до складу витрат таких платників податку, пов'язаних з отриманням доходу (прибутку), що не звільняється від оподаткування, не включаються витрати, пов'язані з отриманням такого звільненого доходу (прибутку);
  • сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що використовуються для отримання такого звільненого доходу (прибутку), не враховується у витратах, пов'язаних з отриманням доходу (прибутку), що не звільняється від оподаткування (п. 152.11 ПКУ).

Згідно з п. 2 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою КМУ від 15.02. 2002 р. №153, міжнародна технічна допомога — ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України.

Враховуючи викладене, міжнародна технічна допомога не спрямована на отримання доходу, і тому відображення таких операцій у податковому обліку не передбачено ПКУ. Отже, міжнародна технічна допомога не відображається у складі доходу платника податку — реципієнта, а витрати, здійснені за рахунок такої міжнародної технічної допомоги, не підлягають включенню до складу витрат та не підлягають амортизації.

Єдина база податкових знань:www.sts.gov.ua