Тел. +38 (044) 221-23-63

Нужно ли заполнять итоговую строку по гр. 3а, игр. 3, гр. 4а и гр. 4 в случае представления уточняющего налогового расчета по ф. N 1ДФ и заполнения строк на изъятие и введение?

Порядок заповнення податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. N 1ДФ (далі - Податковий розрахунок) визначено р. III Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 N 1020 (далі - Порядок). 

В реквізитах Податкового розрахунку, зокрема, відмічається відповідна клітинка "Звітний", "Звітний новий" чи "Уточнюючий" залежно від того, який податковий розрахунок подається (пп. 3.1.2 п. 3.1 р. III Порядку).

Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання (п. 4.3 р. IV Порядку).

Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податковий розрахунок подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише по рядках та реквізитах, які уточнюються (п. 4.4 р. IV Порядку).

Для вилучення одного помилкового рядка з попередньої введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати "1" - на вилучення рядка.

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати "0" - на введення рядка.

Длязаміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 вказується "1" - рядок на вилучення, а в другому - "0" - рядок на введення (пп. 4.4.1 -  4.4.3 р. IV Порядку).

Передбачено, що при заповненні звітного податкового розрахунку за ф. N 1ДФ в останньому рядку розрахунку вказуються загальні суми нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу за графою 3, нарахованого податку за графою 4а та перерахованого податку за графою 4 (п. 3.10 р. III Порядку).

Отже, у разі подання уточнюючого податкового розрахунку за ф. N 1ДФ та заповнення рядків на вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації та введення нового або пропущеного рядка підсумковий рядок по гр. 3а, гр. 3, гр. 4а та гр. 4 не заповнюється.

 

Джерело: Інформаційно-довідковий департамент державної податкової служби