Тел. +38 (044) 221-23-63

Оформлена ГТД, где неверно была указана валюта контракта (вместо долл. - Евро ). В результате были неверно уплаченные таможенные платежи ( НДС и ввозную пошлину ).

(1)     Відносно ПДВ

Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, встановлено ст. 190 ПКУ. Відповідно до п. 190.1 ПКУ базою оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, є договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до р. III МКУ, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів.

У Вашому випадку митна вартість перевищила фактурну і базою оподаткування є митна вартість. Відповідно до пп. «а» п. 198.1 ПКУ у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) виникає право на віднесення сум податку до податкового кредиту.

При цьому податковий кредит звітного періоду, відповідно до п. 198.3 ПКУ, визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу, та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ПКУ, протягом такого звітного періоду.

Податковий кредит також повинен визначатись виходячи з митної вартості товару, а не з договірної відповідно до п. 198.2 ПКУ для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов'язаннями згідно з п. 187.8 ПКУ. При цьому у разі ввезення товарів на митну територію України, відповідно до п. 201.12 ПКУ, документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку.

Отже, право на податковий кредит при імпорті товарів виникає за наявності ВМД, оформленої відповідно до законодавства, та сплати податкових зобов’язань з ПДВ за такою ВМД. Саме ВМД підтверджує як суму податку, так і факт її сплати. А тому вказана у ВМД сума податку може бути включена до податкового кредиту.

Також зверніть увагу на консультацію інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів, що надана в електронній формі та має юридичну силу згідно до п.52.3. ПКУ, щодо Вашого запиту (консультація додається).

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо, що у Вас достатньо підстав для включення до складу податкового кредиту суми ПДВ, яка підтверджена ВМД і розрахована виходячи з митної вартості.

(2)   Відносно ввізного мита

Собівартість придбаних та реалізованих товарів формується відповідно до ціни їх придбання з урахуванням ввізного мита і витрат на доставку та доведення до стану, придатного для продажу (п.138.6 ПКУ).

Згідно з п.9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 №246 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.1999 р. за № 751/4044, первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат: суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству; транспортно-заготівельні витрати; інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Отже, оплата ввізного мита, яка безпосередньо пов'язана з придбанням товарів, включається до собівартості придбаних товарів та, враховуючи норми п. 138.4 ст. 138 ПКУ, визнається витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких імпортованих товарів.

 

Експерт з податкового законодавства 

ТОВ «ІНФОРМ АКТИВ»                                                                         І.О.Гончаренко

 

 

Шановна Ірина Гончаренко!

 

За результатами розгляду Вашого запитання щодо формування податкового кредиту при імпорті товарівповідомляємо, що в Базі знань (номер категорії - 101, підкатегорії – 101.06) розміщено запитання:

 

Як визначається база оподаткування та податковий кредит при імпорті товарів, ОФ, а саме виходячи із договірної (контрактної) вартості, але не нижче митної вартості чи не вище рівня звичайних цін?

 

Уніфікована відповідь з Бази знань:

Відповідно до п. 190.1 ст. 190 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПКУ) базою оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, є договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до р. III Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів.

     Згідно із п. 198.3 ст. 198 ПКУ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг (у разі здійснення контрольованих операцій - не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 ПКУ) та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

     придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

     придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання
в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.
     Тобто, базою оподаткування для товарів, основних фондів,

що ввозяться на митну територію України, є договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни таких товарів, основних фондів.

     Враховуючи те, що сума ПДВ, яка сплачується на митниці
при імпорті товарів, основних фондів, визначається виходячи із їх митної вартості, платник податку має право віднести до податкового кредиту суми ПДВ, сплачені у зв’язку з імпортом товарів, основних фондів виходячи з їх митної вартості.  

 

Завжди раді допомогти.

Інформаційно-довідковий департамент Міндоходів