Тел. +38 (044) 221-23-63

Имеет ли право Представительство оказывать благотворительную и спонсорскую помощь?

В більшості випадків єдиним видом діяльності представництв нерезидентів, що не здійснюють господарську діяльність, є – Дослідження кон’юктури ринку і виявлення громадської думки.

 Згідно Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996р. № 270/96-ВР:

 Спонсор - особа, яка матеріально підтримує будь-яку діяльність без одержання від неї прибутку з метою популяризації винятково свого імені (назви), торгової марки.

Згідно Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" від 05.07.2012 N 5073-VI:

Благодійник - дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності.’

благодійництво - добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство, спонсорство і волонтерська діяльність;

благодійна діяльність - добровільна безкорислива діяльність благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності;

благодійники - фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги;

меценатство - добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги;

спонсорство - добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами набувачів благодійної допомоги з метою популяризації виключно свого імені (найменування), свого знака для товарів і послуг.

Висновок 1:  Спонсорська діяльність не відповідає основному виду діяльності Представництва. У разі надання спонсорської допомоги Представництвом, - діяльність представництва має ризик бути визнана господарською.

Представництва нерезидентів, що не здійснюють господарську діяльність мають рахунки типу «Н», згідно Постанови Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492

Кошти з поточного рахунку типу "Н" можуть бути використані офіційним представництвом, згідно з кошторисом для:
• здійснення в Україні розрахунків, пов'язаних з утриманням представництва;
• перерахування офіційним представництвом, представництвом юридичної особи-нерезидента благодійних внесків на користь юридичних осіб-резидентів відповідно до законодавства України;
• та інші витрати, які дозволено здійснювати згідно інструкції Нац.банку.

Висновок 2: Надання спонсорської підтримки з рахунку типу «Н» українським законодавством не передбачено, тому представництво має право надавати благодійну допомогу з урахуванням всіх вимог законодавства.

 

Експерт з податкового законодавства 

ТОВ «ІНФОРМ АКТИВ»                                                                         І.О.Гончаренко