Тел. +38 (044) 221-23-63

Может ли Представительство платить НДФЛ с заработной платы региональных представителей по своему местонахождению?

Порядок проведення реєстрації постійних представництв Мінекономіки та вимоги до документів встановлюються Інструкцією про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженої Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 18.01.1996 р. № 30, якою передбачено, що представництво нерезидента може мати філії, про що зазначається в Свідоцтві про реєстрацію представництва.

Якщо, у Вашому Свідоцтві не зазначається наявність у Представництва філій та немає формальних ознак їх наявності, то, можна припустити, що наявність регіональних представників створюють у відповідних містах структурні підрозділи.

 Відокремлений підрозділ - філія, представництво, відділення або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи-резидента (п.п.14.1.30. ПКУ). Подібні норми містяться у ст.64 ГКУ.

Структурні підрозділи підприємства - цехи, відділи, ферми, інші господарюючі підрозділи, що здійснюють діяльність на підставі положення, затвердженого директором підприємства (об'єднання), і очолюються керівником, який призначається (затверджується) на посаду директором підприємства (Національна служба посередництва і примирення, Наказ "Про затвердження Положення про порядок проведення примирних процедур по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів)" від 24.04.2001 N 92).

В Кодексах не має чіткого визначення структурних підрозділів, до яких можна було б віднести Ваших регіональних представників, а вищезазначене визначення не має чіткого відношення до представництва. Але рекомендуємо Вам скористатися ст.64 ГКУ, де,  зазначено, що підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством.
Як бачимо, ст. 64 ГКУ розділяє поняття відокремленого та структурного підрозділу.

 Відповідно до пп. 168.4.1 ПКУ податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України (далі – БКУ).

У свою чергу, ст.64 БКУ визначено, що податок на доходи фізичних осіб, який сплачується податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента – юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що сплачуються фізичній особі.

Обов'язки нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету відповідно до пп. 168.1.1 ПКУ покладено на податкового агента, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку.

Згідно з пп. 14.1.180 ПКУ податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб – це юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента – юридичної особи, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений р. IV цього Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та р. IV цього Кодексу.

 Порядок сплати (перерахування) ПДФО до бюджету визначений п. 168.4 ПКУ.

Так, згідно з пп. 168.4.3 ПКУ суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб за звітний період, перераховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Крім того, податкові органи у своїх роз'ясненнях (наприклад, лист ДПСУ від 11.12.2012 р. № 6888/0/61-12/17-1115) вказують на те, що ПДФО з найманих працівників будь-яких підрозділів (у т. ч. підстанцій, цехів, виробничих баз), які не уповноважені нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, повинен бути перерахований до бюджету за місцезнаходженням цих підрозділів.

 Як бачимо, точка зору податкових органів однозначна, - ПДФО повинен бути перерахований до бюджету за місцезнаходженням цих підрозділів. Тобто, сплачуючи ПДФО за місцезнаходженням Представництва, є ризик донарахування податку фіскальними органами (за місцезнаходженням Представництва буде визнана переплата ПДФО, а за місцезнаходженням підрозділів – недоплата). Але в ПКУ мова йде лише про відокремлені, а не структурні підрозділи, тому вибір за Вами.

 

Експерт з податкового законодавства 

ТОВ «ІНФОРМ АКТИВ»                                                                         І.О.Гончаренко