Тел. +38 (044) 221-23-63

В чём особенности новых ограничений расчета наличными?

В чому особливості нових обмежень готівкових розрахунків?

Правлінням НБУ 06.06.2013 р. затверджено постанову № 210 (далі – Постанова № 210), якою запроваджуються важливі зміни та обмеження у сфері готівкових розрахунків.

По-перше, втрачає чинність постанова НБУ «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку» від 09.02.2005 р. № 32, яка була розроблена на виконання п. 2.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637 (далі – Положення № 637). Саме вона встановлювала «десятитисячне обмеження» на готівкові розрахунки між підприємствами та підприємцями. Але цей розмір обмежень тепер міститься у Постанові № 210.

По-друге, ця Постанова передбачає розширення кола осіб, розрахунки між якими не можуть здійснюватися в готівковій формі, і обмеження граничної суми проведення розрахунків у готівковій формі до 150 тис. грн., а саме:

– фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги);

– фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню.

Передбачено, що фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 150 000 грн., шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

По-третє, зазнало змін також Положення № 637. Прокоментуємо найважливіші.

З контексту викладених у новій редакції норм цього Положення, а саме: п. 2.3, 7.46, слідує таке:

1. Обмеження на розрахунки встановлені не тільки для платників готівкових коштів, а і для їх отримувачів. Тобто протягом дня здійснювати розрахунки з іншими підприємствами (підприємцями) за одним чи кількома платіжними документами (одержувати або сплачувати) можливо не більше як на 10 тис. грн., а з фізичними особами (одержувати або сплачувати) – не більше як на 150 тис. грн. При цьому кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

І ще одна суттєва зміна. До 1 вересня 2013 р. платежі понад зазначену граничну суму (10 тис. грн.) проводяться виключно в безготівковій формі. З 1 вересня платежі понад установлені граничні суми проводитимуться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки.

2. Як і раніше, обмеження не поширюються на:

– розрахунки підприємств (підприємців) з бюджетами та державними цільовими фондами;

– добровільні пожертвування та благодійну допомогу;

– використання коштів, виданих на відрядження.

3. У разі контролю за дотриманням підприємствами (підприємцями) установлених обмежень під час здійснення між ними готівкових розрахунків, надлишкова частина суми понад установлену граничну не буде розрахунково додаватись до фактичних залишків готівки в касі платника готівки та порівнюватись із затвердженим лімітом каси. Тобто формально немає підстав для застосування фінансової санкції за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах (у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день) згідно із Указом Президента від 12.06.95 р. №436/95.

Але доречно нагадати, що неабиякі санкції за порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, передбачені для фізичних осіб – підприємців та посадових осіб юридичної особи статтею 16315 Кодексу про адміністративні правопорушення: від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн.). У разі повторного порушення протягом року – від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17000 грн.).

Постанова № 210 зареєстрована в Мін'юсті 02.07.2013 р. за № 1109/23641 та набирає чинності з 1 вересня 2013 року.

По материалам: ООО АФ «Профи-Аудит», Ольга Пономаренко