Тел. +38 (044) 221-23-63

Об утверждении Порядка предоставления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями и организациями, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга, информации на запрос Государственной службы финансового мониторинга

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 червня 2015 р. № 411

Київ

Відповідно до частини восьмої статті 12 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 червня 2015 р. № 411

ПОРЯДОК

подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу

1. Цей Порядок визначає механізм подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі - суб'єкти), на запит Держфінмоніторингу інформації, пов'язаної з проведенням аналізу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, щодо осіб, які брали участь в їх здійсненні, активів таких осіб, довідок та копій документів (у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом) (далі - інформація).

2. Інформація, що подається суб'єктами відповідно до цього Порядку, є таємницею фінансового моніторингу. Обмін інформацією, її розкриття та захист здійснюються відповідно до закону.

3. Інформація, яка запитується Держфінмоніторингом, використовується з метою проведення аналізу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу.

4. Запити надсилаються суб'єктам у письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу за підписом Голови Держфінмоніторингу або його заступника.

5. Суб'єкти, їх посадові особи зобов'язані подавати на запит Держфінмоніторингу письмову відповідь.

6. Відповідь суб'єкта на запит Держфінмоніторингу повинна містити:

номер та дату запиту Держфінмоніторингу, на який надається відповідь;

повну та змістовну інформацію, що запитується Держфінмоніторингом, у тому числі з обмеженим доступом;

засвідчені печаткою суб'єкта (за наявності) копії документів та необхідні довідки, що підтверджують подану відповідно до запиту Держфінмоніторингу інформацію;

підпис посадової особи, скріплений печаткою (за наявності).

7. Відповідь надсилається протягом п'яти робочих днів з дати отримання запиту.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 червня 2015 р. № 411

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2010 р. № 775 "Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2288).

2. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 р. № 75 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 9, ст. 419).