Тел. +38 (044) 221-23-63

Об утверждении Порядка предварительного согласования цен в контролируемых операциях

Інформаційно-довідковий Департамент ДФС інформує:

 

25 липня 2015 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 року № 504 «Про затвердження Порядку попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення» (далі – Постанова № 504).

Зазначеним Порядком визначено процедуру попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якої укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній або багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення (далі - процедура узгодження цін).

Договір про узгодження цін - це угода, що укладається на обмежений строк між великим платником податків та ДФС щодо визначення критеріїв відповідності умов деяких майбутніх господарських операцій платника податків принципу «витягнутої руки».

Платник податків, який уклав договір про узгодження цін, зобов'язаний щороку до 1 травня року, що настає за звітним, подавати звіт про виконання договору про узгодження цін, форма і зміст якого визначаються зазначеним договором.

При цьому неподання звіту про виконання договору про узгодження цін, подання звіту із зазначенням неточної та/або не в повному обсязі інформації є підставою для припинення дії такого договору.

Слід зауважити, що згідно з Постановою № 504 втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 764 «Про затвердження Порядку узгодження цін у контрольованих зовнішньоекономічних операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають двосторонній або багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення».