Тел. +38 (044) 221-23-63

Составляем график отпусков на 2017 год

 Щорічна відпустка надається працівникам відповідно до графіка відпусток, який складається на початку кожного календарного року. У які строки треба його скласти і які нюанси потрібно  врахувати під час його складання?

Чи обов’язково складати графік відпусток

Обов’язок роботодавця затверджувати графік відпусток працівників закріплено в ч. 4 ст. 79 КЗпП і ч. 10 ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки). Цими нормами передбачено, що черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджує роботодавець за погодженням із виборним органом первинної профспілки (чи її представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Складання графіка відпусток є не лише вимогою законодавства, він є конче необхідним документом для організації роботи підприємства. Пояснімо.

По-перше, потрібно спланувати діяльність підприємства й роботу працівників таким чином, щоб відпустки працівників не завадили повноцінній роботі й організації виробничого процесу.

По-друге, саме графік відпусток є документом, на підставі якого розраховують плановий фонд оплати відпусток у 2017 році, а також коефіцієнт резервування для забезпечення відпусток. Адже суму забезпечення на оплату відпусток визначають щомісяця як добуток фактично нарахованої зарплати з урахуванням ЄСВ і відсотка (коефіцієнта резервування) (п. 14 П(С)БО 11 «Зобов’язання»). А створений резерв відпусток можна використати лише на оплату тих відпусток, для забезпечення яких він створювався (п. 17 П(С)БО 11). Виходить, що дані з графіка відпусток певною мірою впливають і на бухгалтерський облік оплати відпусток.

По-третє, роботодавець повинен довести графік відпусток до відома працівників, що прямо передбачено ч. 4 ст. 79 КЗпП. Під час складання графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників і можливості їх відпочинку.

Зверніть увагу

Мінпраці вважає, що графіки відпусток повинні складати і фізособа-підприємець, яка має найманих працівників, і  підприємство, навіть якщо на ньому працює 3 особи