Тел. +38 (044) 221-23-63

СОСТАВЛЕНИЕ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ НЕРЕЗИДЕНТА

Складання штатного розпису в іноземній валюті може призвести до окремих складнощів, обґрунтування яких, викладено нижче.

Існують прямі норми, які  визначають (з невеликими варіаціями), що всі зобов'язання в Україні повинні бути виражені і здійснені в гривні п. 2 ст. 189 і п. 2 ст. 198 ГКУ, хоча,  п. 1 ст. 524 і п. 1 ст. 533 ЦКУ більш лояльні і стоять на Вашому боці.

Згідно ст.7 Декрету КМУ від 19.02.1993 № 15-93 наймодавці-нерезиденти здійснюють  оплату праці резидентів виключно у валюті України у готівковій або безготівковій формі.

 

Згiдно зi ст. 23 Закону України «Про оплату працi» заробiтна плата працiвникам пiдприємств на територiї України виплачується в грошових знаках, що мають законний обiг на цiй територiї.

Згiдно з Указом Президента України вiд 25.08.96 р. № 762 «Про грошову реформу в Українi» нацiональною валютою України є гривня.

 

Згідно п.164.4. ПКУ під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

Мінпраці у своєму листі від 27.06.2007 р. №162/06/187-07 зазначає, що всі підприємства в Україні зобов’язані мати штатний розпис, оформлений відповідним чином. Отже, зазначений документ є обов’язковим, навіть якщо на підприємстві працює одна людина, наприклад керівник.

Відсутність штатного розпису або порушення, щодо його складання вважається порушенням вимог законодавства про працю, за яке роботодавець несе адміністративну відповідальність відповідно до ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, але Предстаництво не є юридичною особою України, крім того, жодним нормативно-правовим актом не передбачено штатного розпису окремого структурного підрозділу, у т. ч. відокремленого (філії, представництва тощо). Це дає змогу зробити висновок, що Представництво може складати штатний розпис у довільній формі, тим більше, законодавством не передбачено єдиних стандартів штатного розпису, окрім бюджетних установ та організацій, які складають документ за формою відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. №57.

Але, на практиці перевіряючі не відрізняють документообіг Представництва нерезидента і юридичної особи – резидента та висувають вимоги стосовно штатного розпису згідно листа від 27.06.2007 р. №162/06/187-07, в тому числі, підприємство має створювати новий штатний розпис  або вносяться зміни до існуючого у випадку введення нових штатних одиниць, зміни розміру заробітної плати або істотних умов роботи (систем і розмірів оплати праці, розрядів і найменувань посад тощо). Після внесення змін видається наказ, який має містити обґрунтування цих нововведень і їх формулювання. Але у Вашому випадку, якщо відбудеться зниження курсу долара до гривні, виникає порушення трудового законодавства згідно із положеннями статей 21, 22 Закону України «Про оплату праці» роботодавець не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, які погіршують умови, встановлені законодавством, угодами і колективними договорами.

 

В будь-якому випадку, для зниження ризику накладання штрафних санкцій раджу видавати при кожній зміні гривневих сум нарахувань наказ та зафіксувати в трудовому договорі ставку в гривнях і доларовому еквіваленті по курсу НБУ на день укладання договору та зазначити наступне: «У разі якщо на момент нарахування заробітної плати(окладу)  за відповідний місяць, курс НБУ перевищить діючий курс долара США на момент укладення Договору, Наймодавець зобов'язується зробити перерахунок заробітної плати (окладу) з урахуванням валютного еквіваленту згідно діючого курсу НБУ на день нарахування заробітної плати(окладу).»

Ірина Гончаренко

Експерт з оподаткування

ТОВ «ІНФОРМ АКТИВ»